1 edycja Silver Cat Championship!

Regulamin obiektu Pole Dance Studio Silver Cat

I. Postanowienia ogólne

 1. Zapisanie się na zajęcia organizowane przez Pole Dance Studio Silver Cat równoznaczne jest z akceptacją regulaminu obiektu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail przez Pole Dance Studio Silver Cat zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr. 101 poz. 926.
 2. Osoba korzystająca z usług obiektu zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu oraz bierze na siebie pełną odpowiedzialność za postępowanie niezgodne z jego treścią.
 3. Nie zapoznanie się z regulaminem PDS Silver Cat nie zwalnia z obowiązku jego stosowania.
 4. PDS Silver Cat wyraża zgodę na udział mężczyzn w zajęciach.
 5. Uczestnikiem zajęć, czyli tzw. kursantką/kursantem obiektu PDS Silver Cat zostaje osoba, która zalogowała się do systemu rezerwacji WODGURU, który znajduje się na stronie obiektu pod adresem www.silvercatstudio.pl
 6. PDS Silver Cat udostępnia każdej z kursantek:
  • w pełni wyposażone trzy sale treningowe (rury do tańca, koła cyrkowe, chusty wertykalne, materace sportowe, maty fitness, akcesoria sportowe, sprzęt muzyczny);
  • szatnię/szafkę wraz z kluczykiem;
  • płyn dezynfekujący do czyszczenia rurek i sprzętu;
  • toaletę z prysznicem;
 7. Obiekt przyjazny jest dzieciom oraz zwierzętom.
 8. Na terenie obiektu PDS Silver Cat obowiązuje całkowity zakaz: palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz przyjmowania substancji niedozwolonych.
 9. O opuszczenie obiektu mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego regulaminu, będą pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz gdy ich zachowanie będzie wyraźnie przeszkadzało innym kursantkom.
 10. PDS Silver Cat zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w zajęciach bez podania przyczyny.
 11. Każdy uczestnik zajęć Pole Dance/Aerial hoop jest zobowiązany do posiadania własnej ściereczki (np. z mikrofibry) do przecierania rurki lub koła, a także ręcznika do zajęć stretching (sugerowany rozmiar ręcznika: ok 100x50cm). W PRZYPADKU BRAKU RĘCZNIKA LUB SZMATKI OBIEKT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO NIE WPUSZCZENIA KURSANTA NA ZAJĘCIA. Istnieje możliwość zakupu szmatki z mikrofibry na recepcji obiektu

II. Przeciwwskazania do zajęć

 1. Kursantki korzystające z usług obiektu PDS Silver Cat robią to na własną odpowiedzialność.
 2. PDS Silver Cat nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i urazy powstałe podczas wykonywania ćwiczeń oraz za urazy i choroby będące ich następstwem.
 3. Każda kursantka powinna we własnym zakresie skontrolować swój stan zdrowia oraz zapoznać się z przeciwwskazaniami do uczestnictwa w zajęciach oferowanych przez PDS Silver Cat.
 4. Osoby, które mają jakiekolwiek problemy ze zdrowiem nie zezwalające na uprawianie sportów ekstremalnych oraz osoby przyjmujące lekarstwa, które w jakikolwiek sposób wpływają na ich zdolności fizyczne i psychiczne, nie mogą uczestniczyć w zajęciach.
 5. Zapisując się na zajęcia kursantka powinna być świadoma własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej i psychicznej.
 6. Przeciwwskazania bezwzględne do zajęć:
  • ciąża;
  • padaczka;
  • karmienie piersią;
  • przeziębienie i grypa;
  • problemy z błędnikiem;
  • choroby nowotworowe;
  • choroby reumatoidalne;
  • bieżące kontuzje i urazy;
  • endoprotezy (bark, biodro);
  • rozejście spojenia łonowego;
  • pobieranie krwi w dniu zajęć;
  • guzy, cysty i polipy powyżej 2mm;
  • atopowe zapalenie skóry (stan rzutowy);
  • zaawansowane choroby serca i układu krążenia;
  • zatrucie pokarmowe (gazy, wymioty, biegunka);
  • rozejście mięśnia prostego brzucha powyżej 2cm;
  • niedawno przebyte urazy narządów wewnętrznych;
  • choroby zakaźne, wirusowe, bakteryjne oraz grzybicze;
  • złamania kończyn – od 6 tygodni do pół roku po złamaniu;
  • alkohol i narkotyki (obowiązuje absolutny zakaz dopuszczenia kursantki do zajęć po ich spożyciu);
  • przyjmowanie lekarstw, które w jakichkolwiek sposób wpływają na zdolności fizyczne i psychiczne (m. in. dopalacze, leki psychotropowe, itp.
 7. Przeciwwskazania względne do zajęć:
  • wszy;
  • kurzajki;
  • choroby zatok;
  • złe samopoczucie;
  • bóle miesiączkowe;
  • osłabione mięśnie głębokie;
  • tatuaż – 2 tygodnie od zabiegu;
  • implanty piersi powyżej 300ml;
  • piercing – 2 tygodnie od zabiegu;
  • artroskopia kolana – rok po zabiegu;
  • przepuklina pachwinowa i pępkowa;
  • mastektomia – pisemna zgoda lekarza;
  • wady wzroku powyżej -4 – badanie dna oka;
  • chondromalacja – konsultacja z fizjoterapeutą;
  • leczenie dentystyczne – 2 tygodnie po wizycie;
  • poparzenia ciała z przerwaniem tkanki łącznej;
  • kręgozmyk – pisemna zgoda od fizjoterapeuty;
  • operacje chirurgiczne – po 6 miesiącach po zabiegu;
  • boczne przyparcie rzepki – konsultacja z fizjoterapeutą;
  • syndrom mięśnia gruszkowatego – 3 tygodnie od urazu;
  • zamrożony bark – pisemne pozwolenie od fizjoterapeuty;
  • solarium oraz opalanie słoneczne – 2 tygodnie po opalaniu;
  • wysiłkowe nietrzymanie moczu – po zakończonym leczeniu;
  • problemy z miednicą; pisemne pozwolenie od fizjoterapeuty;
  • rozszczep kręgosłupa – pisemne pozwolenie od fizjoterapeuty;
  • dyskopatia mająca objawy – pozwolenie pisemne od fizjoterapeuty;
  • zwichnięcia, podwichnięcia, skręcenia i wybicia stawów – 1 miesiąc od wypadku;
  • ból brzucha o nieznanej etiologii i nie występujący podczas miesiączki – po konsultacji z lekarzem;
  • zmiany zwyrodnieniowe stawów (szczególnie biodro i bark) – pozwolenie pisemne od fizjoterapeuty;
  • zabiegi medycyny estetycznej z przerwaniem tkanki łącznej: 2 tygodnie od zabiegu, pozwolenie od fizjoterapeuty;
  • zaburzenia neurologiczne (porażenia, drętwienia) – po ustąpieniu zaburzeń i po konsultacji z fizjoterapeutą lub neurologiem;
  • ból łokcia, nadgarstka i przedramienia (łokieć tenisisty, łokieć golfisty, cieśń nadgarstka) – zakaz treningu na 7 dni i jeśli ból nadal się utrzymuje, to pisemne pozwolenie od fizjoterapeuty;
  • po porodzie:
   • naturalnym – min. 6 miesięcy;
   • cesarskie cięcie – min. 12 miesięcy (możliwe jest uczestnictwo po min. 6 miesiącach,
    za pisemną zgodą fizjoterapeuty lub lekarza)
 8. Oświadczenia lekarskie
  • poprawne oświadczenie od lekarza/fizjoterapeuty powinno zawierać pozwolenie na wykonywanie aktywności fizycznej w sportach ekstremalnych (Pole Dance) w Pole Dance Studio Silver Cat
  • błędne oświadczenie to takie, w którym lekarz/fizjoterapeuta wyraził zgodę na udział w zajęciach sportowych dostosowanych do danego schorzenia

III. Udział osób niepełnoletnich

 1. Osoba niepełnoletnia ma obowiązek przyjścia na pierwsze zajęcia z rodzicem lub opiekunem prawnym.
 2. Rodzic lub opiekun prawny ma obowiązek zapoznania się z przeciwwskazaniami do udziału w zajęciach w PDS Silver Cat oraz bierze na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan zdrowia osoby niepełnoletniej.
 3. Rodzic lub opiekun prawny podpisuje zgodę na recepcji obiektu na udział osoby niepełnoletniej w zajęciach organizowanych przez PDS Silver Cat.
 4. Rodzic lub opiekun prawny ma obowiązek zgłoszenia wszelkich przeciwwskazań do zajęć, jeśli w trakcie nauczania, osoba niepełnoletnia je nabędzie.
 5. PDS Silver Cat nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia osoby niepełnoletniej.
 6. Rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę na asekurację osoby niepełnoletniej przez instruktorkę prowadzącą zajęcia. Asekuracja wiąże się z nawiązaniem bezpośredniego kontaktu z ciałem osoby niepełnoletniej.
 7. Brak zgody rodzica lub opiekuna prawnego na asekurację osoby niepełnoletniej podczas zajęć, oznacza brak możliwości jej udziału w zajęciach.
 8. Rodzic lub opiekun prawny przyjmuje do wiadomości, że PSD Silver Cat prowadzi zajęcia o podwyższonym stopniu ryzyka kontuzji, na których kursantki narażone są na otarcia i siniaki.
 9. Osoba niepełnoletnia trenuje na sali z innymi kursantkami. Podczas zajęć instruktorka dba o kulturę osobistą grupy.
 10. Minimalny wiek osoby niepełnoletniej to 16 lat.
 11. PDS Silver Cat zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wieku kursantki na podstawie dokumentu tożsamości.

IV. Zasady rejestracji online

 1. Rezerwacji miejsc na zajęcia należy dokonać poprzez system rezerwacji dostępny na stronie internetowej www.silvercatstudio.pl lub bezpośrednio przez link do systemu:
  https://poledancestudiosilvercat.wod.guru/schedule/poledancestudiosilvercat.
 2. System umożliwia utworzenie aplikacji na komputerach oraz urządzeniach mobilnych. Do zapisania aplikacji użyj opcji „dodaj do ekranu głównego” na urządzeniu mobilnym i utwórz skrót na pulpicie. Zapamiętaj dane logowania, w celu automatycznego logowania.
 3. Zajęcia odbywają się w terminach według ustalonego grafiku dla minimum 4 osób, a w przypadku zajęć indywidualnych po uzgodnieniu terminu z wybraną instruktorką.
 4. PDS Silver Cat zastrzega sobie możliwość modyfikacji grafiku zajęć, o czym poinformuje kursantki mailowo (newsletter systemu rezerwacji).
 5. Na wszystkie zajęcia wymagana jest wcześniejsza rezerwacja miejsca.
 6. Aby dokonać pierwszej rezerwacji, należy kliknąć „ZAREJESTRUJ SIĘ”.
 7. Opcja „ZALOGUJ SIĘ” przeznaczona jest do logowania się dla osób, które posiadają już aktywne konto.
 8. Aby zapisać się na pierwsze zajęcia, należy wybrać dzień, godzinę oraz rodzaj zajęć w jakich kursantka chce wziąć udział.
 9. System, przed aktywacją konta, pozwala na zapisanie się na najbliższe 14 dni.
 10. Kursantka ma możliwość dokonania rezerwacji według ilości wolnych miejsc.
 11. Rezerwacji należy dokonać klikając na nazwę zajęć. Jeśli nie da się kliknąć na wybrane zajęcia, oznacza to, że w chwili dokonywania rezerwacji, limit dostępnych miejsc został wyczerpany. Polecamy sprawdzać ilość wolnych miejsc na bieżąco.
 12. System obsługuje listę rezerwową. Uczestnik jest informowany za pomocą wiadomości e-mail i SMS, jeżeli dostał się na zajęcia z listy rezerwowej. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczone wiadomości przez zewnętrzne bramki SMS w przypadku przerwy ich działania.
 13. Prosimy uzupełnić dane profilowe, aby ułatwić Nam kontakt oraz kliknąć na „ZAPISZ NA ZAJĘCIA”. Studio nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wypełnione dane osobowe.
 14. Rezerwacja została złożona. Potwierdzenie przyjdzie na e-mail, który został użyty do dokonania rezerwacji (jeśli potwierdzenie nie dotarło, polecamy sprawdzić w spamie).
 15. Aby odwołać tą rezerwację należy skontaktować się z Nami telefonicznie lub sms-em pod numerem +48 515 109 002. Oddzwonimy, jeśli nie uda Nam się odebrać na czas.
 16. Jeden adres e-mail może zostać użyty do dokonania jednej rezerwacji.
 17. Po dokonaniu pierwszej rezerwacji zapraszamy na wybrane zajęcia do Naszego obiektu.
 18. System pozwala użytkownikom z aktywnym kontem na zapisanie się na zajęcia maksymalnie 14 dni do przodu.
 19. System umożliwia, aby użytkownik zapisał się na maksymalnie 12 godzin zajęć w czasie jednego tygodnia. W przypadku wyrażenia chęci uczestniczenia w większej ilości zajęć prosimy o kontakt telefoniczny (sms)/na recepcji obiektu.
 20. Jeśli konto „Gość” nie zostanie aktywowane przez okres 1 roku (to znaczy, że kursantka w przeciągu roku od utworzenia konta w systemie nie pojawi się w obiekcie na zajęciach) zostanie ono usunięte z systemu.

V. Strój i przygotowanie do zajęć

 1. Strój do zajęć powinien być wygodny, nie ograniczający ruchów.
 2. Nogi i ramiona powinny być odkryte, aby zapewnić lepszą przyczepność na rurze.
 3. Przed zajęciami należy zdjąć biżuterię, szczególnie pierścionki, bransoletki oraz długie kolczyki.
 4. Kursantka/kursant ma obowiązek posiadać własną ściereczkę do przecierania rurki/koła lub ręcznika na zajęcia stretching.
 5. Istnieje absolutny zakaz żucia gumy w trakcie zajęć.
 6. Zalecany strój i obuwie:
  • POLE DANCE TECHNIKA (wszystkie poziomy)
   krótkie spodenki – odsłonięte uda, sportowa koszulka, skarpetki, na boso, baletki, półbaletki,
  • CHOREOGRAFIA
   legginsy lub krótkie spodenki, sportowa koszulka, bardzo ważne – skarpetki oraz nakolanniki,
   polecamy obcasy i obuwie typu „szklanki”;
  • AERIAL HOOP
   legginsy, sportowa koszulka, skarpetki, na boso, baletki, półbaletki,
  • STRETCHING
   legginsy lub krótkie spodenki, sportowa koszulka, skarpetki, baletki, półbaletki,
  • POLE SPORT
   legginsy, sportowa koszulka, obuwie sportowe, skarpetki,
 7. W dniu zajęć, a także na wieczór przed nie smarujemy ciała balsamami, oliwkami, kremami itp. kosmetykami, dla lepszej przyczepności skóry na rurze.

VI. Pierwsze zajęcia

 1. Prosimy o sprawdzenie lokalizacji obiektu.
 2. Polecamy przyjść do lokalu na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć, aby dokonać weryfikacji wejścia oraz przygotować się do zajęć.
 3. PDS Silver Cat nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia Kursantek i konsekwencje będące ich następstwem.
 4. Weryfikacja wejścia odbywa się na podstawie aktualnego cennika, znajdującego się w recepcji lokalu oraz na stronie internetowej obiektu.
 5. Po weryfikacji wejścia, obsługa recepcji aktywuje konto. Kursantka dostaje e-mail z linkiem aktywacyjnym. Konto aktywuje się poprzez ustalenie hasła. Po tym kroku można już dokonywać rezerwacji na kolejne zajęcia.
 6. Po weryfikacji kursantka może dokonać rezerwacji na 14 dni do przodu, na max 12h zajęć tygodniowo.
 7. Kaucja zwrotna obowiązuje kursantów, którzy korzystają z karnetów, wejść jednorazowych oraz  kart benefitowych:
  • Multisport (Benefit)
  • Medicover sport
  • FitProfit / FitSport
 8. Zasady działania kaucji zwrotnej: podczas pierwszej wizyty należy wpłacić gotówką kaucję zwrotną w wysokości 40zł na poczet dwóch rezerwacji;
  • jeśli kursantka nie odwoła rezerwacji na czas, tzn. w terminie do 8h przed zajęciami, pobieramy z kaucji 20zł za każdą nieobecność,
  • w przypadku dwóch nieobecności należy wpłacić kaucje ponownie;
  • jeżeli kursantka będzie obecna na zajęciach, kwota z kaucji nie przepada;
  • kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy kursantka nie pojawiła się na dwóch zajęciach i nie odwołała rezerwacji;
  • w przypadku całkowitej rezygnacji z zajęć, kaucja jest zwracana kursantce w wysokości aktualnego salda;
  • kaucja nie podlega oprocentowaniu;
  • jeśli kursant ma na koncie saldo w wysokości -60 zł (za nieobecności na zajęciach), konto zostaje zablokowane (nie można dokonywać zapisów na kolejne zajęcia) i zostanie o tym poinformowany wiadomością SMS przez recepcje obiektu. W celu odblokowania konta należy uregulować należności.
 9. Kaucja ma służyć motywacji do korzystania z zajęć oraz zapobiegać sytuacji, że danego dnia kilka/kilkanaście osób bez uprzedzenia nie pojawia się na zajęciach, przez co zajęcia nie mogą się odbyć, a osoby, które przyjechały już do obiektu tracą swój cenny czas na bezcelowy dojazd.

VII. Nieobecności i rezygnacje z zajęć

 1. Rezerwację można odwołać terminowo do 8 godzin przed rozpoczęciem wybranych zajęć, oraz do godz. 22:00 dnia poprzedniego w przypadku zajęć porannych (odbywających się o godzinach: 8:00, 9:30, 10:40, 11:50)
 2. W przypadku przekroczenia tego terminu system nie pozwoli na odwołanie rezerwacji. Kursantka/kursant ponosi koszt nieterminowego odwołania rezerwacji lub niestawienia się na zajęcia w wysokości 20zł (zajęcia grupowe), 10zł („open studio”).
 3. Jeśli kursantka posiada wpłaconą kaucję, to pieniądze należne za nieobecność pobierane są z kaucji.
 4. PDS Silver Cat nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje i wypadki losowe, których następstwem jest brak możliwości wzięcia udziału w zajęciach.
 5. Aby odwołać rezerwację miejsca online:
  • zaloguj się na swoim koncie WODGURU;
  • wejdź na stronę główną swojego profilu;
  • wybierz datę zajęć z których chcesz zrezygnować;
  • zajęcia, na które dokonana jest rezerwacja, wyświetlają się na kolor miętowy;
  • naciśnij X przy odpowiednich zajęciach;
  • kliknij WYPISZ;
  • upewnij się, że zostałaś wypisana – zajęcia nie powinny być już podświetlone;
 6. W przypadku terminowego odwołania zajęć kursantka nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.
 7. W przypadku gdy kursantka nie posiada przy sobie karnetu, obsługa recepcji wpisze dane zajęcia do karnetu przy następnej wizycie.
 8. Osoby nie mające wpłaconej kaucji po drugiej obecności w obiekcie nie zostaną wpuszczone za zajęcia.

VIII. Organizacja zajęć

 1. W przypadku nagłej niedyspozycji instruktorki, obsługa recepcji ma prawo zorganizować zastępstwo, bez konieczności informowania kursantek o zmianie, jeśli jest już na to za późno.
 2. Jeżeli zajęcia nie odbędą się z winy personelu obiektu, ważność karnetu przesuwana jest o ilość tych zajęć.
 3. PDS Silver Cat zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć na 8 godziny przed ich rozpoczęciem, jeżeli liczba kursantek jest mniejsza niż 4. Obsługa recepcji anuluje zajęcia poprzez wysłanie e-maila z informacją o ich odwołaniu.
 4. PDS Silver Cat zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć nawet na chwilę przed ich rozpoczęciem, jeśli liczba kursantek w ostatniej chwili znacznie uległa obniżeniu i jest mniejsza niż 4 osóby.
 5.  W tym przypadku osoby, które opłaciły zajęcia otrzymają zwrot należności.
 6. Kursantka potwierdza, że nie będzie zgłaszała roszczeń, jeśli nie odczytała e-maila na czas.
 7. W przypadku prac remontowych lub modernizacyjnych obiektu, zajęcia które nie mogły się odbyć, zostaną przesunięte w czasie bez konsekwencji dla kursantek.
 8. PDS Silver Cat zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć grupowych oraz instruktorki prowadzącej zajęcia, o czym poinformuje poprzez newsletter.
 9. Jeśli kursantka/kursant chcą nagrać film/zrobić zdjęcie instruktorce mają obowiązek zapytać o jej pozwolenie. Kadra PDS Silver Cat zastrzega sobie prawo do odmowy.

IX. Bezpieczeństwo zajęć

 1. Ogólne zasady bezpieczeństwa w obiekcie
  • osoby przebywające w obiekcie mają obowiązek przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych;
  • na terenie PDS Silver Cat należy zachować kulturę osobistą;
  • na sali mogą znajdować się tylko osoby, które biorą czynny udział w zajęciach i opłaciły wejście
 2. Osoby uczestniczące w zajęciach mają obowiązek zdezynfekować używany sprzęt (rurka, koło, materac, mata lub inny sprzęt znajdujący się na sali) przed i po zajęciach przy użyciu płynów dezynfekujących znajdujących się na sali.
 3. PDS Silver Cat
  • PDS Silver Cat nie ponosi odpowiedzialności za urazy spowodowane faktem, że kursantka zataiła przed instruktorką przeciwwskazania do zajęć, bądź nie jest świadoma swojego stanu zdrowia;
  • PDS Silver Cat zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia kursantki na zajęcia w przypadku, gdy nie wzięła ona udziału w rozgrzewce przed zajęciami. Decyzja ta równoznaczna jest z wniesieniem opłaty za dane zajęcia;
  • PDS Silver Cat nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe w trakcie wykonywania ćwiczeń niezgodnych z poleceniem instruktorki, a także za kontuzje i choroby będące ich następstwem;
 4. Instruktorki
  • instruktorki mają obowiązek dopasować stopień trudności wykonywanych figur i ćwiczeń do możliwości i umiejętności grupy;
  • instruktorki mają prawo zapytać kursantki o przeciwwskazania przed każdymi zajęciami;
  • w przypadku gdy kursantka chce wziąć udział w zajęciach, a zgłosiła przeciwwskazanie, należy przynieść zgodę lekarza na wykonywanie ćwiczeń fizycznych objętych programem obiektu bądź podpisać na recepcji oświadczenie o wzięciu udziału w zajęciach na własną odpowiedzialność;
 5. Kursantki
  • zapisując się na zajęcia kursantka powinna być świadoma własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej;
  • aby ograniczyć ryzyko kontuzji, kursantki mają obowiązek uczestniczyć w rozgrzewce przed każdymi zajęciami;
  • konsekwencje braku udziału w rozgrzewce ponosi kursantka;
  • osoby, które korzystają z usług obiektu, naruszając zasady niniejszego regulaminu, poproszone będą o opuszczenie obiektu, bez zwrotu kosztów za daną usługę;
  • obowiązuje bezwzględne podporządkowanie się poleceniom instruktorki upoważnionej do prowadzenia zajęć oraz poleceniom wydanym przez obsługę recepcji;
  • kursantka biorąca udział w zajęciach jest narażona na siniaki, otarcia, urazy mięśni, oparzenia od rury oraz w skrajnych przypadkach mogą grozić urazy, kontuzje, poważne choroby, operacje lub nawet śmierć;
  • kursantka bierze pełną odpowiedzialność za swoje zachowanie podczas zajęć, oraz stan zdrowia psychicznego i fizycznego przed przystąpieniem do treningu w obiekcie;
  • kursantka nie może sama wykonywać figur bez asekuracji instruktorki, chyba że instruktorka stwierdzi, że kursantka może daną figurę wykonać samodzielnie;
  • kursantka zobowiązuje się do dbania o sprzęt, na którym ćwiczy i zgłaszania instruktorce lub obsłudze recepcji każdej nietypowej sytuacji związanej ze sprzętem;
  • kursantkom zabrania się wnoszenia posiłków oraz gorących napojów do sali;
  • napoje można wnosić tylko w zabezpieczonych plastikowych butelkach lub bidonach;
  • zabronione jest przebywanie na sali bez wiedzy i/lub zgody instruktora lub obsługi recepcji;
  • w dniu zajęć oraz na wieczór przed zajęciami obowiązuje zakaz smarowania się jakimikolwiek balsamami, kremami, oliwkami do ciała itp. W przeciwnym razie kursantka będzie poproszona o prysznic lub opuszczenie zajęć (nie mając prawa do otrzymania zwrotu kosztów za dane zajęcia);
  • kursantka zobowiązana jest do ogólnego poszanowania wyposażenia obiektu;
  • w trakcie przebywania w obiekcie kursantka zobowiązana jest do pozostawienia po sobie porządku w szatni, w toalecie oraz na sali po zakończonym treningu;
  • kursantka ponosi pełną odpowiedzialność finansową i prawną za szkody powstałe w wyniku jej działania na terenie obiektu;
  • kursantki mają obowiązek zachowania spokoju w sytuacji wystąpienia wypadku oraz podczas udzielania pierwszej pomocy przez personel obiektu;
  • kursantka potwierdza, że nie będzie zgłaszała roszczeń w sytuacji gdy zajęcia zostaną przerwane na skutek sytuacji, która uniemożliwi dalsze ich prowadzenie (uszkodzenie sprzętu do ćwiczeń, usterka w lokalu, wypadek podczas zajęć, udzielanie pierwszej pomocy, czynniki zewnętrzne i żywioły);
 6. Wyposażenie obiektu
  • do sterowania sprzętem audio, klimatyzacją, ogrzewaniem, itp. uprawniony jest tylko personel obiektu;
  • rury do tańca i koła cyrkowe należy czyścić tylko i wyłącznie przeznaczonym do tego płynem wskazanym przez instruktorkę lub obsługę recepcji;
  • zabronione jest samodzielne rozkręcanie, czy przykręcanie rur bez zgody instruktorki;
  • użytkowanie sal i znajdującego się na nich sprzętu oraz szatni i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem;
 7. Kursantka/kursant ma obowiązek ćwiczenia z materacem jeśli instruktorka wyda takie polecenie.

X. Korzystanie z szatni

 1. Kursantki oczekujące na rozpoczęcie zajęć zobowiązane są do przebywania w szatni i na korytarzu obiektu, nie zakłócając porządku zajęć.
 2. Po przebraniu się na zajęcia, należy rzeczy osobiste umieścić w szafce i dokładnie ją zamknąć.
 3. Przed wyjściem z obiektu kursantka powinna dokładnie sprawdzić, czy zabrała z sali, szatni i szafki wszystkie swoje rzeczy.
 4. Pozostawione rzeczy na terenie obiektu (obuwie, odzież, bielizna, itp.) będą do odbioru w szatni w pudełku rzeczy znalezionych do 2 miesięcy od daty ich znalezienia.
 5. Pozostawiona biżuteria oraz inne cenne rzeczy takie jak telefon, portfel itp. będą do odbioru w recepcji obiektu.
 6. PDS Silver Cat nie odpowiada za zaginięcie jakichkolwiek rzeczy pozostawionych na terenie obiektu.
 7. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia kluczyka do szatni powinien być niezwłocznie zgłoszony obsłudze recepcji.
 8. Wydanie nowego kluczyka, następuje po uiszczeniu opłaty w wysokości 50zł, związanej z wymianą zamka w szafce.

XI. Zasady płatności

 1. Obowiązujące ceny za poszczególne za usługi w PDS Silver Cat dostępne są stronie internetowej obiektu oraz na recepcji.
 2. Kursantka przychodząca na zajęcia, zobowiązana jest zgłosić się w recepcji, w celu weryfikacji płatności.
 3. Korzystanie z karty benefitowej możliwe jest tylko i wyłącznie przed rozpoczęciem zajęć, z których kursantka chce skorzystać.
 4. Obsługa recepcji może wyrazić zgodę na zakup karnetu po zakończonych zajęciach, jeżeli kursantka nie jest pewna z jakiego karnetu chciałaby skorzystać.
 5. PDS Silver Cat zastrzega sobie prawo do zmiany cennika i zobowiązuje się poinformować poprzez newsletter systemu rezerwacji o planowanej zmianie z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 6. PDS Silver Cat obsługuje karty płatnicze.
 7. W przypadku płatności przelewem należy mieć przy sobie potwierdzenie przelewu.
 8. Warunkiem otrzymania karnetu jest zaksięgowana kwota na koncie bankowym lub okazanie potwierdzenia o wysłaniu przelewu.
 9. Wpłat za karnet lub jednorazowe wejście można dokonać:
  • gotówką/kartą płatniczą w recepcji obiektu;
  • przelewem bankowym przed rozpoczęciem zajęć.
 10. Dane do przelewu:
  LensPerience Joanna Janczur
  67 1160 2202 0000 0003 7052 7473 (Bank Millenium)
  Ul. Kryniczna 17/34, 31-463 Kraków
 11. W przypadku przelewu, w tytule należy wpisać imię i nazwisko osoby biorącej udział w zajęciach oraz rodzaj karnetu.
 12. Zakupiony karnet, jednorazowe wejście lub bon podarunkowy należy rozpocząć w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu. Po tym terminie obiekt nie ma obowiązku realizacji zakupionej usługi.

XII. Karnety

 1. Warunkiem otrzymania karnetu jest wniesienie opłaty zgodnej z cennikiem obowiązującym w PDS Silver Cat.
 2. Karnet wydawany jest imiennie i nie może być odstąpiony osobom trzecim.
 3. Każdy karnet ważny jest przez 30 dni od daty pierwszych zajęć.
 4. Aby otrzymać zniżkę na zakup karnetu, należy okazać ważną legitymację szkolną lub studencką.
 5. PDS Silver Cat nie przyjmuje zwrotów za niewykorzystane karnety lub rezygnację z zajęć.
 6. Odpowiedzialność za realizację karnetu w terminie leży po stronie kursantki.
 7. W przypadku niewykorzystania karnetu z powodów osobistych, karnet tylko i wyłącznie za zgodą obsługi recepcji może zostać przedłużony do 7 dni. Warunkiem przedłużenia karnetu jest jego ważność w dniu zgłoszenia.
 8. PDS Silver Cat zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia ważności karnetu, w sytuacji, gdy kursantka zgłosiła ten fakt po utracie jego ważności.
 9. PDS Silver Cat nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie karnetu.
 10. W przypadku zgubienia karnetu kursantka zobowiązana jest powiadomić obsługę recepcji. Nowy karnet będzie wydany po ustaleniu daty ważności zagubionego karnetu.
 11. W wyjątkowych sytuacjach, spowodowanych sprawami osobistymi kursantek, karnet może zostać zawieszony na okres maksymalnie 2 miesięcy. Prośbę o zawieszenie karnetu należy zgłosić przed końcem jego ważności. Powyższe sytuacje rozpatrywane są indywidualnie. Studio zastrzega sobie prawo odmowy zawieszenia karnetu.
 12. Karnet OPEN:
  • kursantka może dokonać dowolnej ilości rezerwacji na zajęcia grupowe oraz Open Studio;
  • nieodwołanie zajęć do 8h lub nieobecność – koszt 20zł;
  • nieodwołanie Open Studio do 8h lub nieobecność – 10zł;

XIII. Karty benefitowe

 1. PDS Cat akceptuje karty benefitowe:
  • Multisport Plus/Multisport Student (Benefit Systems) jedno wejście dziennie na 1h zajęć, bez dodatkowych opłat, czytelnie podpisana karta uprawnia do wejścia na wszystkie rodzaje zajęć grupowych oprócz Open Studio, każdorazowo należy okazać dokument tożsamości. Obiekt uznaje również aplikacje Multisport ( w przypadku niepotwierdzonej tożsamości w aplikacji należy mieć ze sobą dokument ze zdjęciem).
  • FitProfit / FitSport (Vanity Style) jedno wejście dziennie na 1h zajęć, bez dodatkowych opłat, czytelnie podpisana karta uprawnia do wejścia na wszystkie rodzaje zajęć grupowych, każdorazowo należy okazać dokument tożsamości,
  • Medicover sport jedno wejście dziennie na 1h zajęć, przed wejściem na wybrane zajęcia wyślij ze swojego telefonu komórkowego SMS o treści: 9907 (wejście open fitness/taniec/pole dance) na numer 661-000-556 otrzymasz zwrotny SMS z kodem weryfikacji wejścia, system sms-owy uprawnia do wejścia na wszystkie rodzaje zajęć grupowych,
 2. Przed wizytą kursantka zostanie każdorazowo poproszona o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Do obowiązku kursantki należy posiadanie przy sobie dokumentu tożsamości wraz z kartą. Osoby, które nie posiadają dokumentu przy sobie lub nie wyrażą na zgody na jego sprawdzenie, nie zostaną wpuszczone na zajęcia, ponosząc koszt nieobecności.
 3. PDS Silver Cat nie ponosi odpowiedzialności za brak karty benefitowej przed zajęciami. Wejście na zajęcia możliwe jest po uiszczeniu opłaty zgodnej z cennikiem lub wniesienia kaucji za nieobecność, jeśli kursantka nie wyraża zgody na udział w zajęciach.
 4. PDS Silver Cat nie ponosi odpowiedzialności za posiadanie karty, której nie akceptujemy lub gdy karta jest nieaktywna. W takim wypadku istnieje możliwość wejścia na zajęcia po uiszczeniu opłaty zgodnej z cennikiem lub wniesienia kaucji za nieobecność, jeśli kursantka nie wyraża zgody na udział w zajęciach.
 5. W przypadku nieaktualnych danych na dokumencie tożsamości, wejście można zweryfikować na dwa sposoby:
  • okazując inny dokument tożsamości ze zdjęciem;
  • kontaktując się telefonicznie z firmą wydającą kartę;
 6. Karta Multisport Plus oraz karta FitProfit/FitSport są imienne i nie można ich przekazywać innym osobom. W przypadku naruszenia tej zasady, zaistniała sytuacja zostanie zgłoszona do firmy wydającej kartę. Obsługa recepcji może w takiej sytuacji odebrać kartę niewłaściwemu użytkownikowi w celu przekazania firmie wydającej kartę i jej właścicielowi.

XIV. Treningi indywidualne

 1. Lekcje indywidualne należy umawiać osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy obiektu.
 2. W przypadku rezygnacji lub zmiany terminu lekcji w czasie krótszym niż 8h przed lekcją, kursantka zajęć indywidualnych ponosi pełen koszt treningu.
 3. Instruktorka ma obowiązek dopasować stopień trudności wykonywanych figur i ćwiczeń do możliwości i umiejętności kursantki.
 4. Zapisując się na trening indywidualny, kursantka ma obowiązek zapoznania się z przeciwwskazaniami do treningów w PDS Silver Cat oraz powinna być świadoma własnego stanu zdrowia.
 5. PDS Silver Cat nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe w trakcie treningu indywidualnego, a także za kontuzje i choroby będące ich następstwem.
 6. PDS Silver Cat zastrzega sobie prawo do zaproponowania zmiany terminu lub instruktorki, jeśli w wyjątkowych przypadkach losowych umówiona instruktorka nie będzie ich w stanie poprowadzić. Klientka oświadcza, że nie będzie wnosiła żadnych roszczeń z tego tytułu.

XV. Open Studio

 1. Ćwiczenia na Open Studio czyli na tzw. otwartej sali odbywają się bez udziału instruktorki.
 2. Podczas Open Studio, czyli samodzielnego treningu na sali, kursantka korzysta ze świadczonych usług na własną odpowiedzialność i nie przysługują jej żadne roszczenia z tytułu utraty zdrowia lub uszkodzenia ciała.
 3. Na otwartej sali każda z kursantek ma rurę, koło lub chustę wertykalną do własnej dyspozycji.
 4. W czasie trwania Open Studio, kursantka może korzystać ze wszelkiego sprzętu sportowego znajdującego się na sali, a także może użyć gadżetów oraz sprzętu przyniesionego ze sobą.
 5. Kursantka korzystająca z Open Studio ma obowiązek dbania o sprzęt, na którym ćwiczy i zgłaszania instruktorce lub obsłudze recepcji każdej nietypowej sytuacji związanej ze sprzętem.
 6. Rezerwację otwartej sali można odwołać terminowo do 8 godzin przed rozpoczęciem wybranego terminu.
 7. W przypadku przekroczenia tego terminu system nie pozwoli na odwołanie rezerwacji. Kursantka ponosi koszt nieterminowego odwołania rezerwacji lub nieobecności w wysokości 10zł.
 8. PDS Silver Cat nie ponosi odpowiedzialności prawnej za materiały powstałe i utrwalone podczas trwania Open Studio.

XVI. Rezerwacja sali na wyłączność

 1. Istnieje możliwość wynajęcia sali na wyłączność, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej obiektu.
 2. Podczas rezerwacji na wyłączność osoba wynajmująca korzysta z sali na własną odpowiedzialność i nie przysługują jej żadne roszczenia z tytułu utraty zdrowia lub uszkodzenia ciała.
 3. Podczas rezerwacji na wyłączność osoba wynajmująca może korzystać ze wszelkiego sprzętu sportowego znajdującego się na sali, a także może użyć gadżetów oraz sprzętu przyniesionego ze sobą.
 4. Osoba wynajmująca salę ma obowiązek dbania o sprzęt, na którym ćwiczy i zgłaszania instruktorce lub obsłudze recepcji każdej nietypowej sytuacji związanej ze sprzętem.
 5. Płatności za wynajem sali na wyłączność pobierane są z góry.
 6. Rezerwację sali na wyłączność można odwołać do 8 godzin przed rozpoczęciem wybranego terminu bez konsekwencji finansowych.
 7. Po przekroczeniu możliwego czasu odwołania (8h przed wybranym terminem) osoba wynajmująca ma obowiązek ponieść koszta związane z wynajmem sali.
 8. PDS Silver Cat nie ponosi odpowiedzialności prawnej za materiały powstałe i utrwalone podczas trwania wynajmu sali.

XVII. Organizacja imprez i wieczorów panieńskich

 1. PDS Silver Cat posiada w ofercie organizację wieczorów panieńskich oraz imprez okolicznościowych.
 2. Podczas dokonywania rezerwacji obsługa recepcji zobowiązana jest do przedstawienia zasad organizacji imprezy.
 3. Organizator imprezy zobowiązany jest do przekazania pozostałym uczestniczkom imprezy następujących informacji:
  • w dniu zajęć nie balsamujemy ciała;
  • ćwiczymy w krótkich spodenkach – odkryte uda;
  • obuwie: skarpetki, baletki, na boso;
  • prosimy o sprawdzenie lokalizacji naszego obiektu na mapie;
  • studio nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia uczestniczek;
  • w przypadku spóźnienia uczestniczek, impreza nie zostanie przedłużona;
  • prosimy o zapoznanie się z przeciwwskazaniami do treningu w PDS Silver Cat;
  • osoby wchodzące w stanie nietrzeźwym nie zostaną dopuszczone do treningu, ponosząc koszt wejścia;
 4. Istnieje możliwość przyniesienia własnego poczęstunku oraz napojów. Szczegóły ustalamy podczas rezerwacji.
 5. Obiekt zaopatrzony jest w:
  • stoły;
  • krzesła;
  • lodówkę;
  • mikrofalówkę;
  • szkło, sztućce, talerze, – jednorazowego użytku.
 6. PDS Silver Cat nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe w trakcie wykonywania ćwiczeń niezgodnych z poleceniem instruktorki, a także za kontuzje i choroby będące ich następstwem.
 7. Istnieje możliwość przedłużenia czasu trwania imprezy o 60 minut (100zł/1h), podczas którego uczestniczki przebywają na sali bez instruktorki. W tym czasie można zorganizować poczęstunek, tort, konkursy oraz inne atrakcje dla grupy.
 8. PDS Silver Cat nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe w trakcie dodatkowego czasu trwania imprezy, a także za kontuzje i choroby będące ich następstwem.
 9. PDS Silver Cat nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia na dokonaną rezerwację. Impreza nie zostanie przedłużona o czas spóźnienia.
 10. Uczestniczki imprezy zobowiązane są do zapoznania się oraz przestrzegania regulaminu obiektu.

XVIII. Sesje zdjęciowe

 1. PDS Silver Cat posiada w ofercie wykonanie sesji zdjęciowej w lokalu lub w plenerze.
 2. Termin oraz miejsce sesji zdjęciowej ustalane jest w recepcji obiektu, lub bezpośrednio z fotografem.
 3. Naszym fotografem, a jednocześnie instruktorką Pole Dance jest Asia. Portfolio fotografa: www.lensperience.pl/sport.
 4. Uczestniczka sesji zdjęciowej akceptuje warunki regulaminu PDS Silver Cat.
 5. Uczestniczka sesji zdjęciowej bierze na siebie pełną odpowiedzialność za umiejętności, które będą przedmiotem sesji i zobowiązuje się do wykonywania figur zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
 6. Uczestniczka sesji zdjęciowej ponosi pełną odpowiedzialność za urazy i kontuzje powstałe podczas jej trwania, a także za kontuzje i choroby będące ich następstwem.
 7. Uczestniczka ponosi odpowiedzialność finansową za poniesione szkody związane ze sprzętem fotografa, powstałymi na skutek nieostrożności uczestniczki w trakcie trwania sesji zdjęciowej.
 8. Fotograf zastrzega sobie prawo do podpisania umowy dotyczącej praw autorskich i rozpowszechniania wizerunku.
 9. Uczestniczka ma prawo do odwołania wcześniej ustalonego terminu sesji zdjęciowej, jednak nie później jak 3 dni przed tym terminem. W przypadku późniejszego poinformowania fotografa o zmianie terminu, fotograf i SPD Silver Cat zastrzegają sobie prawo do zachowania wcześniej wpłaconej zaliczki.
 10. Uczestniczka wyraża zgodę na przetrzymywanie wykonanego materiału fotograficznego w siedzibie firmy LensPerience Joanna Janczur z siedzibą w Krakowie, w szczególności dla celów reklamowych i promocyjnych, jednakże wykorzystanie dzieła w materiałach reklamujących możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu każdorazowej pisemnej zgody przez uczestniczkę.
 11. Z tytułu wykorzystania dzieła w materiałach reklamowych LensPerience oraz PDS Silver Cat (po wcześniejszym wyrażeniu pisemnej zgody), uczestniczka nie posiada żadnych roszczeń finansowych.

XIX. Wykorzystanie wizerunku

 1. W celach promocyjnych obiektu możliwa jest publikacja zdjęć i filmów z zajęć, w których bierze udział kursantka na podstawie jej ustnej lub pisemnej zgody.
 2. Wykonywanie zdjęć oraz filmów bez zgody właściciela obiektu jest zabronione. Tylko po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość wykonania zdjęć lub nakręcenia filmów. W przypadku udostępniania zdjęć w internecie prosimy o oznaczenie na Instagram @silver_cat_studio oraz Facebook @Pole Dance Studio Silver Cat
 3. PDS Silver Cat może wykonywać zdjęcia i filmiki na potrzeby promocji i reklamy, na podstawie pisemnej zgody kursantki. W takim przypadku kursantka zostanie poproszona o podpisanie zgody na wykorzystanie swojego wizerunku w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć oraz imprez okolicznościowych organizowanych przez PDS Silver Cat.

XX. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obiektu ważny jest do odwołania.
 2. Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia kursantek od obowiązku jego stosowania.
 3. PDS Silver Cat zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu w dowolnym terminie.
 4. Kursantki każdorazowo będą informowane o zmianach w regulaminie poprzez newsletter systemu rezerwacji.
 5. W przypadkach losowych, które wyjątkowo nie pozwalają na stosowanie się do przepisów regulaminu, istnieje możliwość odstępstwa od zapisów regulaminu na wniosek kursantki, która skontaktuje się z właścicielem obiektu.
 6. Studio zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług bez podawania przyczyny. W tym przypadku obiekt zobowiązany jest do zwrotu wniesionych opłat za usługi, które nie będą mogły zostać już zrealizowane, w terminie do 3 miesięcy od daty poinformowania o zaprzestaniu świadczenia usług. Kursantka oświadcza, że nie będzie wnosiła żadnych roszczeń z tego tytułu.
 7. W zakresie nie uregulowanym umową i niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Kilka słów od Nas:

Mamy nadzieję, że Nasze zasady spotkają się z Twoim zrozumieniem i akceptacją. Cieszymy się, że chcesz dołączyć do grona Naszych kursantek. Dołożymy wszelkich starań, aby Twój pobyt w Naszym lokalu był dla Ciebie miły, ale przyniósł także owocny trening!

Dziękujemy i życzymy udanego pobytu w Silver Cat!