Regulamin obiektu Pole Dance Studio Silver Cat

I. Postanowienia ogólne
1. Zapisanie się na zajęcia do Pole Dance Studio Silver Cat równoznaczne jest z akceptacją regulaminu. Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia Kursantki od stosowania się do jego postanowień.
2. Kursantką obiektu Pole Dance Studio Silver Cat zostaje osoba, która w podpisanym regulaminie oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych objętych programem Pole Dance Studio Silver Cat oraz bierze w nich udział na własną odpowiedzialność.
3. Kursantką obiektu Pole Dance Studio Silver Cat zostaje osoba, która wniosła opłatę za zarezerwowane zajęcia, tj. wykupiła karnet / jednorazowe wejście lub posiada kartę:
• Multisport Plus (Benefit Systems),
• FitProfit,
• OK SYSTEM,
które uprawniają do wzięcia udziału w zajęciach na zasadach określonych przez Partnerów.
4. Udział osób niepełnoletnich jest możliwy wyłącznie za osobistym lub pisemnym pozwoleniem rodzica bądź opiekuna prawnego.
5. Studio zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wieku Kursantki na podstawie dokumentu tożsamości.
6. Studio udostępnia każdej z Kursantek:
• w pełni wyposażone dwie sale treningowe (rury do tańca, materace sportowe, maty fitness, akcesoria sportowe, sprzęt muzyczny),
• szatnię / szafkę wraz z kluczykiem,
• płyn i ręczniki do czyszczenia rurek,
• toaletę z prysznicem,
7. Lokal przyjazny jest dzieciom oraz zwierzętom.
8. Na terenie obiektu Pole Dance Studio Silver Cat obowiązuje całkowity zakaz: palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz przyjmowania substancji niedozwolonych (np. narkotyków) itp.
9. O opuszczenie lokalu mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego regulaminu, będą pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz gdy ich zachowanie będzie wyraźnie przeszkadzało innym Kursantkom.
10. Studio zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w zajęciach bez podania przyczyny.
11. Studio zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu w dowolnym terminie. Informacja o zmianie regulaminu będzie podana na stronie www.silvercatstudio.pl oraz w siedzibie obiektu.
12. W przypadku prac remontowych lub modernizacyjnych lokalu, zajęcia które nie mogły się odbyć, zostaną przesunięte w czasie bez konsekwencji dla Kursantek.
13. Studio zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług bez podawania przyczyny. W tym przypadku Studio zobowiązane jest do zwrotu wniesionych opłat za usługi, które nie będą mogły zostać już zrealizowane. Klientka oświadcza, że nie będzie wnosiła żadnych roszczeń z tego tytułu.
14. Regulamin obiektu ważny jest do odwołania.

II. Korzystanie z szatni
1. Każda z Kursantek przed zajęciami zdaje w recepcji wejściówkę, karnet bądź dokonuje weryfikacji poprzez kartę benefitową.
2. Po przebraniu się na zajęcia należy rzeczy osobiste umieścić w szafce i dokładnie ją zamknąć.
3. Przed wyjściem z obiektu Kursantka powinna dokładnie sprawdzić czy zabrała z szatni i szafki wszystkie swoje rzeczy.
4. W trakcie przebywania w obiekcie Kursantka zobowiązana jest do pozostawienia po sobie porządku:
• w szatni,
• w toalecie,
• na sali po zakończonym treningu.
5. Pozostawione rzeczy na terenie obiektu będą do odbioru w szatni w pudełku rzeczy znalezionych. Studio nie odpowiada za zaginięcie jakichkolwiek rzeczy pozostawionych bez opieki na terenie obiektu.
6. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia kluczyka do szatni powinien być niezwłocznie zgłoszony obsłudze recepcji. Wydanie nowego kluczyka, następuje po uiszczeniu opłaty w wysokości 20zł, związanej z wymianą zamka w szafce.

III. Zasady rezerwacji miejsc
1. Rezerwacji miejsc na zajęcia należy dokonać poprzez system rezerwacji online dostępny na stronie internetowej www.silvercatstudio.pl.
2. Zajęcia odbywają się w terminach według ustalonego grafiku dla minimum 4 osób, a w przypadku zajęć indywidualnych po uzgodnieniu terminu z wybraną instruktorką.
3. Studio zastrzega sobie możliwość modyfikacji planu zajęć, o czym poinformuje Kursantki telefonicznie, sms-em lub mailowo.
4. Szczegółowy regulamin rezerwacji dostępny jest podczas rejestracji do systemu online.
5. Przed rezerwacją miejsc należy uzupełnić dane profilowe, aby ułatwić Nam kontakt.
6. Studio nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wypełnione dane osobiste Kursantki, które uniemożliwiają kontakt.
7. Na wszystkie zajęcia wymagana jest wcześniejsza rezerwacja.
8. Po wybraniu zajęć, z których Kursantka chce skorzystać, wybierając dzień, godzinę oraz rodzaj zajęć, Kursantka ma możliwość dokonania rezerwacji według ilości wolnych miejsc. Rezerwacji należy dokonać klikając na nazwę zajęć.
9. Kursantka może dokonać 30 rezerwacji w przód.
10. W sytuacji, kiedy nie ma możliwości zarezerwowania miejsca, oznacza to, że limit dostępnych miejsc został wyczerpany. Kursantka ma możliwość wpisania się wówczas na listę rezerwową. Kiedy zwolni się miejsce, Kursantka dostanie automatycznie wiadomość mailową informującą o zwolnieniu się miejsca na zajęciach. Należy ponownie dokonać rezerwacji.
11. Pole Dance Studio Silver Cat zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w ten sam dzień lub na chwilę przed, jeśli liczba uczestniczek jest mniejsza niż 4.

IV. Karnety
1. Warunkiem otrzymania karnetu jest wniesienie opłaty zgodnej z cennikiem obowiązującym w Pole Dance Studio Silver Cat gotówką lub przelewem.
2. W przypadku płatności przelewem, warunkiem otrzymania karnetu jest zaksięgowana kwota na koncie bankowym lub okazanie potwierdzenia o wysłaniu przelewu.
3. Karnet wydawany jest imiennie i nie może być odstąpiony osobom trzecim.
4. Każdy karnet ważny jest przez 30 dni od daty pierwszych zajęć.
5. Studio nie przyjmuje zwrotów za wszelkie niewykorzystane karnety i wejściówki. Odpowiedzialność za ich realizację w terminie leży po stronie Kursantki.
6. Studio nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie karnetu.
7. W przypadku niemożności wykorzystania karnetu z powodów osobistych, karnet tylko i wyłącznie za zgodą obsługi recepcji może zostać przedłużony o kilka dni, o ile nie wygasła jego ważność. Studio zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia karnetu.
8. Studio zastrzega sobie prawo do nie przedłużenia karnetu, który Klientka zgłosiła po jego utracie ważności.
9. W wyjątkowych sytuacjach, spowodowanych sprawami osobistymi Kursantek, karnet może zostać zawieszony na okres maksymalnie 2 miesięcy. Prośbę o zawieszenie karnetu należy zgłosić przed końcem jego ważności. Powyższe sytuacje rozpatrywane są indywidualnie. Studio zastrzega sobie prawo odmowy zawieszenia karnetu.
10. Pole Dance Studio Silver Cat nie obsługuje kart płatniczych.

V. Karty benefitowe
1. Pole Dance Studio Silver Cat akceptuje karty benefitowe:
• Multisport Plus (Benefit Systems)
jedno wejście dziennie na 1h zajęć, bez dodatkowych opłat, karta uprawnia do wejścia na wszystkie rodzaje zajęć grupowych oprócz Open Studio, każdorazowo należy okazać dowód tożsamości,
• FitProfit
jedno wejście dziennie na 1h zajęć, bez dodatkowych opłat, karta uprawnia do wejścia na wszystkie rodzaje zajęć grupowych, każdorazowo należy okazać dowód tożsamości,
• OK System
przed wejściem na wybrane zajęcia wyślij ze swojego telefonu komórkowego SMS o treści: 9907 (wejście open fitness/taniec/pole dance) na numer 661-000-556 otrzymasz zwrotny SMS z kodem weryfikacji wejścia, karnet uprawnia do wejścia na wszystkie rodzaje zajęć grupowych,

VI. Strój i przygotowanie do zajęć
1. Strój do zajęć powinien być wygodny, nie ograniczający ruchów.
2. Nogi i ramiona powinny być odkryte, aby zapewnić lepszą przyczepność na rurze.
3. Przed zajęciami należy zdjąć biżuterię.
4. Istnieje absolutny zakaz żucia gumy w trakcie zajęć.
5. Zalecany strój:
• krótkie spodenki,
• sportowa koszulka,
6. Zalecane obuwie:
• skarpetki, na boso, baletki, półbaletki,
• obcasy mile widziane (polecamy szczególnie na zajęcia HOT Pole Dance, Taniec Zmysłów, Exotic Pole Dance)
• obuwie sportowe polecamy zabrać na zajęcia typu Pole Sport.
7. W dniu zajęć, a także na wieczór przed nie smarujemy ciała balsamami, oliwkami, kremami itp. kosmetykami.

VII. Nieobecności i rezygnacje
1. Aby odwołać rezerwację miejsca online należy zalogować się na swoim koncie, wejść do panelu „Twoje rezerwacje” i nacisnąć przycisk „Rezygnuj” przy odpowiednich zajęciach.
2. Rezerwację zajęć można odwołać terminowo do 4 godzin przed rozpoczęciem wybranych zajęć. W przypadku przekroczenia tego terminu system nie pozwoli na odwołanie rezerwacji.
3. Klientka ponosi koszt nieterminowego odwołania rezerwacji lub nie stawienia się na zajęcia w wysokości 20zł. Opłatę można wnieść wchodząc na kolejne zajęcia.
4. W przypadku terminowego odwołania zajęć Klientka nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.
5. W przypadku gdy Kursantka nie posiada przy sobie karnetu, obsługa recepcji wpisze dane zajęcia do karnetu przy następnej wizycie. Jeśli karnet jest już nieważny, Kursantka upoważniona jest do wniesienia opłaty za poprzednie zajęcia.
6. Pole Dance Studio Silver Cat nie ponosi odpowiedzialności za brak karty benefitowej przed zajęciami. Wejście na zajęcia możliwe jest po uiszczeniu opłaty zgodnej z cennikiem lub wniesienia kaucji za nieobecność, jeśli Kursantka nie wyraża zgody na udział w zajęciach.
7. Pole Dance Studio Silver Cat nie ponosi odpowiedzialności za posiadanie karty, której nie akceptujemy lub gdy karta jest nieaktywna. W takim wypadku istnieje możliwość wejścia na zajęcia po uiszczeniu opłaty zgodnej z cennikiem lub wniesienia kaucji za nieobecność, jeśli Kursantka nie wyraża zgody na udział w zajęciach.
8. W przypadku 4 nieobecności na wybranych zajęciach lub nieterminowego ich odwołania, Klientka traci możliwość rezerwacji zajęć na okres jednego miesiąca. Aby wejść po tym terminie na zajęcia, należy wnieść opłatę za poprzednie nieobecności.

VIII. Bezpieczeństwo zajęć
1. Personel Pole Dance Studio Silver Cat ma obowiązek przestrzegać wszelkich zasad bezpieczeństwa w trakcie godzin pracy.
2. Instruktorki mają obowiązek dopasować stopień trudności wykonywanych figur i ćwiczeń do możliwości i umiejętności każdej z Kursantek.
3. Zapisując się na zajęcia Kursantka powinna być świadoma własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej.
4. W przypadku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego, złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży należy fakt ten zgłosić Instruktorce.
5. Instruktorki mają obowiązek zapytać o przeciwwskazania przed każdymi zajęciami.
6. W przypadku gdy Kursantka chce wziąć udział w zajęciach, a zgłosiła przeciwwskazanie, należy przynieść zgodę lekarza na wykonywanie ćwiczeń fizycznych, objętych programem obiektu.
7. Studio nie ponosi odpowiedzialności za urazy spowodowane faktem, że Kursantka zataiła przed instruktorką przeciwwskazanie do zajęć.
8. Aby ograniczyć ryzyko kontuzji, Kursantki mają obowiązek uczestniczyć w rozgrzewce przed każdymi zajęciami.
9. Studio zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia Kursantki na zajęcia w przypadku, gdy nie wzięła ona udziału w rozgrzewce. Decyzja ta równoznaczna jest z wniesieniem opłaty za dane zajęcia.
10. W dniu zajęć obowiązuje zakaz smarowania się jakimikolwiek balsamami, kremami, oliwkami do ciała itp. dla lepszej przyczepności skóry na rurze. W przeciwnym razie uczestniczka będzie poproszona o prysznic lub opuszczenie zajęć (równoznaczne z ich utraceniem). Natłuszczona skóra ciała powoduje duże ryzyko kontuzji.
11. Studio nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe w trakcie wykonywania ćwiczeń niezgodnych z poleceniem Instruktorki lub bez jej nadzoru. Ze względu na ryzyko kontuzji Kursantki mają obowiązek stosowania się do wskazówek instruktorek.
12. Podczas Open Studio, czyli samodzielnego treningu na sali, Kursantka korzysta ze świadczonych usług na własną odpowiedzialność i nie przysługują jej żadne roszczenia z tytułu utraty zdrowia lub uszkodzenia ciała.
13. Pole Dance Studio Silver Cat posiada ubezpieczenie na wypadek kontuzji i urazów Kursantek, powstałych podczas trwania zajęć, a także będących ich następstwem.
14. Wszelkie spory mogące zaistnieć podczas trwania kursu, będą rozwiązywane w sposób ugodowy na drodze negocjacji, a w przypadku gdy nie będzie to możliwe, rozstrzygane będą przez Sąd.

IX. Przeciwwskazania do zajęć
• ciąża,
• choroby skóry,
• poparzenia ciała,
• bieżące kontuzje,
• złe samopoczucie,
• choroby nowotworowe,
• niedawno przebyte urazy oraz złamania,
• dyskopatie oraz inne choroby kręgosłupa,
• niedawno przebyte urazy narządów wewnętrznych,
• niedawno wykonane zabiegi i operacje chirurgiczne,
• poważne choroby układu krążenia (obrzęki naczynioruchowe),
• poród (naturalny - min 6 tygodni po, cesarskie cięcie – min 10 tygodni po)
• świeży tatuaż (kursantka powinna odczekać min 2 tygodnie, aby rana się zagoiła)
• świeży piercing (rana musi być zagojona, wszelkie kolczyki w ciele, szczególnie te wiszące powinny zostać zdjęte na czas zajęć)
• solarium oraz opalanie słoneczne (należy zachować 24 godzinną przerwę po opalaniu)
• alkohol i narkotyki (obowiązuje absolutny zakaz dopuszczenia kursantki do zajęć po spożyciu środków odurzających)
• niepełnoletnie osoby wchodzą na zajęcia za okazaniem wcześniejszego pisemnego pozwolenia rodzica lub opiekuna prawnego,

X. Postanowienia końcowe
1. Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia Kursantek od obowiązku jego stosowania.
2. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Kursantka wyraża zgodę na umieszczenie podanych przez siebie informacji w bazie Kursantek Studia. Studio zobowiązuje się do nieudostępniania tych danych innym osobom i podmiotom niepowołanym do tego oraz informuje o możliwości wglądu i korygowania własnych danych.
3. W zakresie nie uregulowanym umową i niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.